Skip to main content
  • Geschiedenis

Geschiedenis

John is geboren en getogen in Zundert. Al jong kwam hij in aanraking met de schietsport via schietwedstrijden van de lokale gilden.

Zijn opa was een van de heroprichters van een van deze gilde's. Net als de andere gilden vormde dit bijengilde, historisch gezien, tevens een schutterij en moest de schietvaardigheid derhalve onderhouden blijven.

Tijdens de koningswedstrijden konden de gildeleden hun vaardigheden testen. John's vader was ook lid van St. Ambrosius en een begenadigd schutter.

Zelf was John ongeveer 16 jaar oud toen hij voor het eerst met een kleinkaliber geweer met open vizier zijn eerste wedstrijd op 50 meter schoot. Dat dit geen tijdelijke bevlieging van een puber was blijkt wel uit het feit dat John sinds die tijd nog heel regelmatig op de schietbaan aanwezig is met allerhande wapens en probeert de kaart nog te kunnen raken.

Zijn belangstelling voor wapens ging echter verder dan de schietbaan, hetgeen hem ertoe bracht om bij de LOI de "basisopleiding wapenleer" en het "vakopleiding voor de wapenhandel" te gaan volgen.

In 1989 werden beide opleidingen succesvol afgesloten. Met beide diploma's op zak vroeg John zich af wat verder te doen want hij had reeds een baan en een gezin. Al snel nam hij de beslissing dat hij een wapenhandel ging starten.

Na zes lange jaren van papierwerk mocht Wapenhandel Van der Zanden, in 1996, van start gaan. Zoon Jack heeft inmiddels een gezonde belangstelling voor de jacht en schietsport en is, na het behalen van twee diploma's aan de geweermakerschool in Luik ook actief in het bedrijf.